• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Начало Полезно Синхронизация на папки и файлове
Синхронизация на папки и файлове

Когато работите с едни и същи документи на различни места тогава имате нужда от синхронизация на файловете...

Ако често ви се налага да работите по едни и същи документи и в офиса, и у дома, понякога може да се объркате коя точно е последната версия на файла. Проблемът се задълбочава, когато към комбинацията от домашен и служебен компютър добавите и преносим. Тогава намирането на търсения файл може да ви отнеме недопустимо много време. Възможността за синхронизация на файловете в такива случаи ще ви бъде особено полезна.

Какво представлява синхронизацията

Синхронизацията на файлове представлява автоматично копиране на файлове или папки от един компютър на друг. Файлове, намиращи се в директорията на едната система, се копират, като се прави огледален образ върху директорията, намираща се в друга система. Ако в едната бъдат направени промени, те автоматично се отразяват в другата. Когато създадете нови файлове или папки и между компютрите няма връзка по една или друга причина, то при подновяване на връзката всички промени ще бъдат прехвърлени и върху другия компютър.

По този начин може да осъществявате „offline“ работа. Да кажем, че използвате лаптоп вкъщи и в офиса. Ако изпълнявате синхронизацията на файлове в момента, в който приключите работата си вкъщи, актуалната информация ще бъде пренесена и на служебния компютър или на офис сървъра, когато свържете лаптопа си към мрежата в офиса. По този начин ще имате под ръка най-новите версии на файловете, без да е необходимо ръчно да заменяте файлове, направени вкъщи и в офиса.

Начини за синхронизиране на файлове в Windows XP

В операционната система на Мicrosoft съществуват няколко варианта за синхронизация на файлове между различни системи. Офлайн синхронизацията на файлове е налична единствено в професионалната версия на операционната система и предлага много добра функционалност. Вторият вариант, който е с “по-приятелски”интерфейс, е наличен във версиите Pro и Home, но е лимитиран откъм възможности - това е така нареченото “куфарче” (briefcase).

“Куфарчето” в Windows

“Куфарчето” е по-лесният начин за синхронизиране на файлове. Концепцията, стояща зад това приложение, е всъщност много елементарна. Тя представлява цифрово куфарче, което лесно може да бъде пренасяно от компютър на компютър, като за целта може да използвате дискета (ако имате флопи и пренасяте много малко файлове, предвид капацитета на дискетите) или USB памет (които ще ви позволят да пренасяте много повече документи). Куфарчето може да съдържа всичките ви необходими файлове и по този начин да ви позволи да работите върху тях на който и да е компютър. В момента, в който върнете куфарчето на компютъра, на който са създадени файловете, можете да ги обновите с направените промени. Важно е да знаете, че не можете да обновявате файловете през мрежата, тъй като в този случай се прехвърля самото куфарче от компютър на компютър, но файловете не се обновяват автоматично - това трябва да направите ръчно.

Как да използваме “Куфарчето”

Първото, което трябва да направите, е да създадете ново куфарче. Това става, като на празно място на десктопа натиснете десен бутон на мишката и изберете нов (new) и след това куфарче(briefcase). Сега единствено трябва да пренесете файловете, които искате, като ги завлечете с мишката върху иконата на куфарчето. По този начин ще създадете копие на желаните файлове.

Сега може да отворите куфарчето, за да видите файловете вътре. Погледнете внимателно и ще видите Синхронизирано копие в (sync copy in) колона, която ви показва къде точно се намира оригиналното копие на файл. До нея ще откриете колоната за състояние/статус, която показва моментното състояние на файла.

След като сте сложили всички файлове, които ви трябват, прехвърлете куфарчето върху дискета или USB. Сега можете да отворите куфарчето на друга система и да започнете работа. Важно е да знаете, че не трябва да изваждате файловете от куфарчето на новия компютър и да работите върху тях - ако направите това, ще премахнете връзката с оригиналния файл. Отворете куфарчето и редактирайте файловете оттам.

Когато пренесете куфарчето на оригиналния компютър и го отворите, ще видите че статусът на файловете, върху които е работено, е променен на нужно е обновяване. Трябва да изберете опциятаАктуализирай всички елементи (update all items), намираща се вляво на Задачи на куфарчето (briefcase tasks). По този начин ще може да обновите файловете и да работите с последните промени и на основния компютър.

Използване на офлайн файлове за синхронизация на файлове

Този метод е много по-гъвкав, отколкото куфарчето, основно заради възможността да бъде използван посредством мрежата. Той представлява разширение на мрежовата система за споделяне на файлове и изиска всички офлайн файлове да бъдат мрежово споделени.

Подготовката

Първата стъпка е да позволите офлайн файлове на всичките системи, които ще използвате. За да направите това, отидете в Моят Компютър (my computer), Инструменти (tools), Опции на папка(folder options) и натиснете върху етикета offline files. Проверете дали е сложена отметка пред Еnable offline files, ако не е - направете го вие. Това няма да ви се удаде, ако бързата смяна на потребителите е включена. За да изключите тази опция и съответно да може да извършите по горното действие, трябва да направите следното:натиснете СтартКонтролен панелПотребителски акаунтиПромени начина, по който потребителите влизат и излизат и оттам го изключете.

Споделянето

Сега трябва да споделите всички папки, които искате да синхронизирате. Информацията трябва да бъде споделена, преди да може да бъде синхронизирана. Споделена означава, че ще бъде налична за другите компютри в мрежата.

На системата, където се намират оригиналните копия на файловете и папките, които искате да направите налични офлайн, трябва да зададете следното: отидете до папките, натиснете десен бутон и изберете СвойстваСподеляне. От там изберете Сподели тази папка в мрежата (share this folder on the network), след което изберете име, а ако е налично - сложете отметка пред Потребителите може да сменят файловете ми.

Избиране на файлове за синхронизация

Това действие ще трябва да направите от компютър, който няма копие от файловете и папките, които искате да синхронизирате. Отидете в Моят компютър, а от там в Моите места в мрежата (my network places), отворете и изберете споделените файлове, които искате да имате налични офлайн. Натиснете десен бутон върху файла, който искате да бъде синхронизиран и изберете направи наличен офлайн (make available offline), за да се стартира помощникът. Сложете отметка пред “синхронизирай файловете”, когато се включвате или изключвате, като по този начин файловете ще се синхронизират и при двата варианта. Направете и пряк път на десктопа, за да имате лесен достъп до файловете.

Сега файловете ще бъдат прехвърлени в създадената папка „офлайн файл“ и ще се синхронизират всеки път при включване и изключване, стига разбира се да сте свързан с мрежата.

Отваряйте файловете вътре от папката „офлайн файл“, когато искате да ги редактирате.

 

 
Помощ
Отдалечен достъп