• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Начало Полезно Интересни трикове за Google
Интересни трикове за Google

1. Използвайте google за да Ви покаже какъв е точният час във всеки един град


Пример: Точен час: СофияТокио , Москва

1.2 Проверете температурата в своя град.

Пример: Температурата в : гр. Софиягр. Варна, гр. Добрич,  гр. Лондон

1.3 Извеждане на кеширана страница от Google.

Подходящо е когато Ви се наложи да прегледате по- стара информация от конкретна страница.
Пример: cache:ilhanarif.com
Този метод не може да гарантира, че 100% ще Ви покаже старото съдържание, поради много фактори които няма да описваме в тази статия.

2. Google може да бъде както функционален така и забавен

2.1 Свободни мрежови камери (BIGoogle Brother Live) :

Axis Webcams: inurl:/view.shtml или inurl:view/index.shtm
Cannon Webcams: sample/LvAppl/
MOBOTIX Webcams: control/userimage.html
FlexWatch Webcams: /app/idxas.html
JVC Webcams: intitle:”V.Networks [Motion Picture(Java)]”

2.2 Трикове с Google images.

Знаете ли, че гоогле до голяма степен може да разпознава снимки с лица на хора.
Това е полезно ако желаете да извадите голям брой от снимките с лица на хора от конкретен сайт като facebook.com, elmaz.com и други.

Пример за търсене на снимки с лица във facebook.com ЛИНК
Пример за търсене на снимки с лица във www.elmaz.com  ЛИНК

Друга възможност на images.google.com е извеждане на всички снимки от конкретен сайт. Като пример ще изведем всички снимки от svejo.net: site:svejo.net

Други забавни трикове са следните при които като напишете забавната заявка натискате бутон [I`m Feeling Lucky] :

elgoog
google bsd
google gothic
google linux
google l33t
google mozilla
google gizoogle
google ewmew
xx-klingon
xx-piglatin
google easter egg (изисква Java)
answer to life the universe and everything
blackle
jabago
ewmew fudd


3. Търсене на песни,видео клипове и софтуер:

3.1 Търсене на песни чрез Google”
"intitle:index of" metallica mp3

3.2 Търсене на видео клипове чрез Google”
"intitle:index of" metallica mpg

3.3 Търсене на софтуер:
-inurl:(htm|html|php) intitle:”index of”  +(.exe|.zip|.rar|.iso) “soft”

Пример за търсене на “Windows XP”:
-inurl:(htm|html|php) intitle:”index of”  +(.exe|.zip|.rar|.iso) “Windows XP”

4. Използване на google.com за проверка направопис.

За момента проверява правописа на английски думи.  Ние Ви препоръчваме да ползвате www.kakvo.org, защото вътре може да проверите правописа както на българските така и на английските думи.
Пример: spell:dictionary


5. Google като калкулатор

5.1 Използвайте google като калкулатор

Оператори:
+ : събиране
- :изваждане
* :умножаване
/ :разделяне
^ :степен
sqrt : квадрат на число
sin, cos, tan, sec, csc, cot, т.н. : Тригонометрични функции
arcsin, arccos, arctan, arccsc, т.н. : Обратни тригонометрични функции
sinh, cosh, tanh, csch, arsinh, arccsch, т.н. : Хиперболични функции

Пример 1: 26 * 9000

Пример 2: sin(90) / cos (90)

Друга допълнителна опция е, че може да се ползват и скоби.

Пример 3: 6*(2+3)

Резултатът ще бъде “30”, а ако беше без скоби ще ше да бъде “15” понеже както всеки знае скобите имат по- голям приоритет от умножението.

5.2 Използвайте google за валутен конвертор
Пример 1: USD in BGN
Пример 2: EUR in BGN

Най- популярните идентификатори:
BGN=Лев
USD=Долар
EUR=Евро

5.3 Конвертиране на мерни единици (bit,Byte,Kilobit,Kilobyte,Megabit,Megabyte,Gigabit,Gigabyte,Terabit,Terabytes

Пример 1: convert 1 megabyte to bytes
Пример 2: convert 1024 kilobyte to megabyte

5.4 Конвертиране на  мерни единици(килограм,gram)
Пример 1: 14 gram in kilos

5.3 Конвертиране на мерните единици (милиметър,сантиметър,метър,километър,инч,миля):

Единици:
nm- Нанометър
cm- Сантиметър
mm- Милиметър
km- Километър
inches- Инч
mile- Миля

Пример:10.5 cm in inches

5.5 Google  за пресмятане на двуична,десетична и шестнадесетична бройна система.

Пример за шестнадесетична бройна система: 1500 in hex
Пример за двоична бройна система: 127001 in binary

Пример за десетична бройна система(римски числа): LVII in decimal

5.6 Google като конвертор от Целзии към Фаренхайт и обратно:

Пример: Конвертиране от Целзии във Фаренхайт: 98c to f
Пример: Конвертиране от Фаренхайт във Целзии: 98f to c


5.7 Физични константи


Волт: [ eV ]
Константа на Ойлер         [ Euler constant ]
Константа на Фарадей        [ Faraday constant ]
Константа за графитация G     [ G ]
Масата на всяка планета от слунчевата система: [ m_mars ], [ m_earth ], [ m_uranus ], …, [ m_sun ]
Радиуаса на всяка планета от слунчевата система: [ r_earth ], [ r_pluto ], …, [ r_sun ]
Скорост на светлината: [ c

Пример за калкулиране на базата на тези физически константи:
Пример 1: [ 1 AU/c ]
Пример 2: [ 1.21 MW / 88 mph ]
Пример 3: [ (G * mass of earth) / (radius of earth ^ 2) ]

6. Възможност за търсене на значенията на конректни думи,термини и акроними.

Все още значенията които извежда google са на английски език.
Пример: define:prolog

 
Помощ
Отдалечен достъп