• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
Начало
hotkeys

Основни клавишни комбинации

 • CTRL+C (Копиране)
 • CTRL+X (Изрязване)
 • CTRL+V (Поставяне)
 • CTRL+Z (Отмяна)
 • DELETE (Изтриване)
 • SHIFT+DELETE (Изтриване на избрания обект завинаги, без той да се слага в кошчето)
 • CTRL при плъзгане на обект (Копиране на избрания обект)
 • CTRL+SHIFT при плъзгане на обект (Създаване на пряк път към избрания обект)
 • Клавиш F2 (Преименуване на избраният обект)
 • CTRL+ДЯСНА СТРЕЛКА (Преместване на точката на вмъкване в началото на следващата дума)
 • CTRL+ЛЯВА СТРЕЛКА (Преместване на точката на вмъкване в началото на предишната дума)
 • CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ (Преместване на точката на вмъкване в началото на следващия абзац)
 • CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ (Преместване на точката на вмъкване в началото на предишния абзац)
 • CTRL+SHIFT с който и да е клавиш със стрелка (Маркиране на текстов блок)
 • SHIFT с който и да е клавиш със стрелка (Избор на повече от един обект в прозорец или на работния плот (desktop), избор на текст в документ)
 • CTRL+A (Избор на цялото съдържание)
 • Клавиш F3 (Търсене на файл или папка)
 • ALT+ENTER (Показване на свойствата на избрания обект)
 • ALT+F4 (Затваряне на активния обект или на активната програма)
 • ALT+ENTER (Показване на свойствата на избрания обект)
 • ALT+ИНТЕРВАЛ (Отваряне на контекстното меню за активния прозорец)
 • CTRL+F4 (Затваряне на активния документ в програми, които позволяват да имате няколко отворени документа по едно и също време)
 • ALT+TAB (Превключване измежду отворените обекти)
 • ALT+ESC (Циклично обхождане на обектите в последователността, в която са били отворени)
 • Клавиш F6 (Циклично обхождане на екранните елементи в прозорец или на работния плот (desktop))
 • Клавиш F4 (Показване на списъка на адресната лента в "Моят компютър" (My Computer) или в Windows Explorer)
 • SHIFT+F10 (Показване на контекстното меню за избрания обект)
 • ALT+ИНТЕРВАЛ (Показване на системното меню за активния прозорец)
 • CTRL+ESC (Показване на менюто "Старт" (Start))
 • ALT+подчертаната буква в името на менюто (Показване на съответното меню)
 • Подчертаната буква в име на команда при отворено меню (Изпълнение на съответната команда)
 • Клавиш F10 (Активиране на лентата с менюта в активната програма)
 • ДЯСНА СТРЕЛКА (Отваряне на съседното меню вдясно или на подменю)
 • ЛЯВА СТРЕЛКА (Отваряне на съседното меню вляво или затваряне на подменю)
 • Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на активния прозорец)
 • BACKSPACE (Показване на папката, разположена с едно ниво по-горе, в "Моят компютър" (My Computer) или в Windows Explorer)
 • ESC (Отмяна на текущата задача)
 • SHIFT, когато поставите компактдиска в CD-ROM устройството (Блокиране на автоматичното възпроизвеждане на съдържанието на компактдиска)
 • CTRL+SHIFT+ESC (Отваряне на "Диспечер на задачите" (Task Manager))

Клавишни комбинации за диалогови прозорци

Ако натиснете SHIFT+F8 в списъчни полета с възможност за разширен избор, активира се режимът за разширен избор. В този режим можете да използвате клавиш със стрелка, за да преместите курсора, без да променяте избраното. С натискане на CTRL+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ИНТЕРВАЛ можете да промените избраните елементи. За да деактивирате режима за разширен избор, натиснете повторно SHIFT+F8. Режимът се изключва автоматично, когато преместите фокуса към друг елемент за управление.

 • CTRL+TAB (Преместване напред по разделите)
 • CTRL+SHIFT+TAB (Преместване напред по разделите)
 • TAB (Преместване напред по опциите)
 • SHIFT+TAB (Преместване назад по опциите)
 • ALT+Подчертана буква (Изпълняване на съответната команда или избор на съответната опция)
 • ENTER (Изпълняване на командата, отговаряща на активната опция или бутон)
 • ИНТЕРВАЛ (Поставяне или премахване на отметка от квадратчето, ако активната опция е квадратче за маркиране)
 • Клавиши със стрелки (Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони за избор)
 • Клавиш F1 (Показване на "Помощ" (Help))
 • Клавиш F4 (Показване на елементите в активния списък)
 • BACKSPACE (Отваряне на папката, намираща се с едно ниво по-горе, в случай че в диалоговия прозорец "Запиши като" (Save As) или "Отваряне" (Open) е избрана някоя папка).

Клавишни комбинации на клавиатурата Microsoft natural keyboard

 • Клавиш с логото на Windows (Показване или скриване на менюто "Старт" (Start))
 • Клавиш с логото на Windows + BREAK (Извеждане на диалоговия прозорец Свойства на системата (System Properties))
 • Клавиш с логото на Windows+D (Показване на работния плот (desktop))
 • Клавиш с логото на Windows+M (Минимизиране на всички прозорци)
 • Клавиш с логото на Windows+SHIFT+M (Възстановяване на минимизираните прозорци)
 • Клавиш с логото на Windows+E (Отваряне на "Моят компютър" (My Computer))
 • Клавиш с логото на Windows+F (Търсене на файл или папка)
 • CTRL+Клавиш с логото на Windows+F (Търсене на компютри)
 • Клавиш с логото на Windows+F1 (Показване на "Помощ" (Help) на Windows)
 • Клавиш с логото на Windows+ L (Заключване на клавиатурата)
 • Клавиш с логото на Windows + R (Извеждане на диалоговия прозорец Run (Изпълнение))
 • Клавиш с логото на Windows+U (Отваряне на "Диспечер на помощни програми" (Utility Manager))

Клавишни комбинации за достъпност

 • Десен SHIFT в продължение на осем секунди (Включване или изключване на "Филтриране на клавиши" (FilterKeys))
 • Ляв ALT+ляв SHIFT+PRINT SCREEN (Включване и изключване на режима за висок контраст)
 • Ляв ALT+ляв SHIFT+NUM LOCK (Включване и изключване на режима "Клавиши вместо мишка" (MouseKeys))
 • SHIFT пет пъти (Включване и изключване на режима "Оставащи клавиши" (StickyKeys))
 • NUM LOCK в продължение на пет секунди (Включване и изключване на режима "Озвучаване при смяна на клавиатурния режим" (ToggleKeys))
 • Клавиш с логото на Windows +U (Отваряне на "Диспечер на помощни програми" (Utility Manager))

Клавишни комбинации на Windows Explorer

 • END (Показване на долната част на активния прозорец)
 • HOME (Показване на горната част на активния прозорец)
 • NUM LOCK+Знакът звездичка (*) (Показване на всички подпапки, намиращи се под избраната папка)
 • NUM LOCK+Знакът плюс (+) (Показване на съдържанието на избраната папка)
 • NUM LOCK+Знакът минус (-) (Свиване на съдържанието на избраната папка)
 • ЛЯВА СТРЕЛКА (Свиване на текущата селекция, в случай, че е разгъната, или избор на родителската папка)
 • ДЯСНА СТРЕЛКА (Показване на текущата селекция, в случай, че е сгъната, или избор на първата подпапка)

Клавишни комбинации за "Таблицата на знаците" (Character Map)

След двукратно щракване върху мрежата със знаци можете да се премествате по нея с помощта на следните клавишни комбинации:

 • ДЯСНА СТРЕЛКА (Преместване надясно или в началото на следващия ред)
 • ЛЯВА СТРЕЛКА (Преместване вляво или в края на предишния ред)
 • СТРЕЛКА НАГОРЕ (Преместване с един ред нагоре)
 • СТРЕЛКА НАДОЛУ (Преместване с един ред надолу)
 • PAGE UP (Преход с един екран нагоре)
 • PAGE DOWN (Преход с един екран надолу)
 • HOME (Придвижване в началото на реда)
 • END (Придвижване в края на реда)
 • CTRL+HOME (Преместване към първия символ)
 • CTRL+END (Преместване към последния символ)
 • ИНТЕРВАЛ (Превключване между режима с увеличени знаци и нормалния режим при избран знак)

Клавишни комбинации на основния прозорец на конзолата за управление (Microsoft Management Console - ММС)

 • CTRL+O (Отваряне на запаметена конзола)
 • CTRL+N (Отваряне на нова конзола)
 • CTRL+S (Запаметяване на отворена конзола)
 • CTRL+M (Добавяне или отстраняване на обект на конзолата)
 • CTRL+W (Отваряне на нов прозорец)
 • Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на всички прозорци на конзолата)
 • ALT+ИНТЕРВАЛ (Показване на менюто на прозореца на MMC)
 • ALT+F4 (Затваряне на конзолата)
 • ALT+A (Показване на менюто "Действие" (Action))
 • ALT+V (Показване на менюто "Изглед" (View))
 • ALT+F (Показване на менюто "Файл" (File))
 • ALT+O (Показване на менюто "Предпочитани" (Favorites))

Клавишни комбинации на прозорец на конзолата за управление (MMC)

 • CTRL+P (Разпечатване на текущата страница или активния панел)
 • ALT+Знак минус (-) (Показване на менюто "Прозорец" (Window) на активния прозорец на конзолата)
 • SHIFT+F10 (Показване на контекстното меню "Действие" (Action) за маркирания обект)
 • Клавиш F1 (Отваряне на темата "Помощ" (Help), ако тя е налична, за избрания обект)
 • Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на всички прозорци на конзолата)
 • CTRL+F10 (Максимизиране на активния прозорец на конзолата)
 • CTRL+F5 (Възстановяване на активния прозорец на конзолата)
 • ALT+ENTER (Показване на диалоговия прозорец Properties (Свойства), ако има такъв, за избрания обект)
 • Клавиш F2 (Преименуване на избраният обект)
 • CTRL+F4 (Затваряне на активния прозорец на конзолата. Когато конзолата съдържа само един прозорец, тази комбинация затваря самата конзола)

Навигация при връзка с отдалечен работен плот

 • CTRL+ALT+END (Извеждане на диалоговия прозорец "Защита" (Security) на Microsoft Windows NT)
 • ALT+PAGE UP (Превключване между програмите отляво надясно)
 • ALT+PAGE DOWN (Превключване между програмите отдясно наляво)
 • ALT+INSERT (Циклично обхождане на програмите в последно използваната последователност)
 • ALT+HOME (Показване на менюто "Старт" (Start))
 • CTRL+ALT+BREAK (Превключване между режима прозорец и пълен екран на клиентския компютър)
 • ALT+DELETE (Показване на менюто "Прозорци" (Windows))
 • CTRL+ALT+Знакът минус (-) (Поставяне на "моментна снимка" на цялата област на клиентския прозорец в клипборда на терминалния сървър. Това е функционално еквивалентно на натискането на ALT+PRINT SCREEN на локален компютър.)
 • CTRL+ALT+Знакът плюс (+) (Поставяне на "моментна снимка" на активния прозорец на клиента в клипборда на терминалния сървър. Това е функционално еквивалентно на натискането на PRINT SCREEN на локален компютър.)

Навигация в Microsoft Internet Explorer

 • CTRL+B (Отваряне на диалоговия прозорец "Организиране на "Предпочитани"" (Organize Favorites)
 • CTRL+E (Отваряне на лентата за търсене)
 • CTRL+F (Стартиране на помощната програма за търсене)
 • CTRL+H (Отваряне на лентата на хронологията)
 • CTRL+I (Отваряне на лентата с предпочитаните страници)
 • CTRL+L (Отваряне на диалоговия прозорец "Отваряне" (Open))
 • CTRL+N (Стартиране на нов екземпляр на браузъра със същия уеб адрес)
 • CTRL+O (Отваряне на диалоговия прозорец "Отваряне" (Open); същото като CTRL+L)
 • CTRL+P (Отваряне на диалоговия прозорец "Печат" (Print))
 • CTRL+R (Обновяване на текущата уеб страница)
 • CTRL+W (Затваряне на текущия прозорец)

Източник: Microsoft

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Powered by Tags for Joomla
Помощ
Отдалечен достъп